In English

Infill Långgatorna Göteborg - en tolkning av föränderlighet inom arkitekturen

Infill Långgatorna Göteborg - dynamic, flexible and interactive changeability in architecture

Åsa Hultgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-10-25. Den ändrades senast 2013-10-25

CPL ID: 185642

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek