In English

Homology Modelling of Norovirus GII.3 Surface Domains A comparative analysis with focus on the evolving norovirus sequence in a chronic infection

Niklas Nordgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 55 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-10-24.

CPL ID: 185627

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek