In English

Analysis of Progressive Landslides. A review of the simplified calculation model.

LIW REHNSTRÖM
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013-5, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Progressive landslides, Slope stability, Clay, Deformation softening, Finite difference method, Brittle failure in clay.Publikationen registrerades 2013-10-24. Den ändrades senast 2013-10-24

CPL ID: 185611

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek