In English

Parameterstudie på system 323 "Nödkylsystem för reaktorhärden" på Ringhals 1 (kokvattenreaktor)

Anton Hellåker ; Anton Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]