In English

Station design on high speed railway in Scandinavia, A study of how track and platform technical design aspects are affected by high speed railway concepts planned for the Oslo – Göteborg line.

TOVE ANDERSSON ; DAVID LINDVERT
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:50, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: High speed railway, Norway, Sweden, Oslo - Göteborg, station design, track and platform techniquePublikationen registrerades 2013-10-24. Den ändrades senast 2013-10-24

CPL ID: 185605

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek