In English

Rear axle steering for heavy trucks

Olof Bengtsson ; Martin Holmgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-10-24. Den ändrades senast 2013-10-24

CPL ID: 185600

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek