In English

Riemanns avbildningssats - En studie av bijektiva avbildningar mellan öppna och enkelt sammanhängande områden i det komplexa planet

Johan Karlsson ; Johan Särnbratt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 63 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2013-10-23. Den ändrades senast 2014-02-11

CPL ID: 185559

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek