In English

Modeling and optimization of university timetabling - A case study in integer programming

Johan Havås ; Alfred Olsson ; Jim Persson ; Mirjam Sophia Schierscher
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 52 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]