In English

Characterization of chocolate microstructure: development and comparison of microscopy techniques to evaluate cocoa butter crystallization

Characterization of chocolate microstructure: development and comparison of microscopy techniques to evaluate cocoa butter crystallization

Lucile Balestra
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-10-22.

CPL ID: 185529

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek