In English

Investigation into long-term behaviour of a submerged tunnel in soft clay. A back analysis of time-dependent deformations for Tingstad tunnel using FEM

TIM BJÖRKMAN ; THERESE HEDMAN
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:68, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Clay, soft soil creep, PLAXIS, Tingstad tunnel, soil modeling, creep, long-term deformationPublikationen registrerades 2013-10-22. Den ändrades senast 2013-10-22

CPL ID: 185518

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek