In English

Improvements in the traffic system of Gothenburg. A case study on Express Bus Rosa including analysis and proposals of actions.

JIMMY JOHANSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:43, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Traffic system, Gothenburg, traffic safety, accessibility, Express Bus Rosa, Klareberg, Kärra Centrum, Nordstan, HedenPublikationen registrerades 2013-10-22. Den ändrades senast 2013-10-22

CPL ID: 185489

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek