In English

Identify and quantify additives in polypropylene, polyethylene and polyamide

Identifiera och kvantifera tillsatsämnen i polypropen, polyeten och polyamid

Erik Dahl
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-10-21. Den ändrades senast 2013-10-22

CPL ID: 185441

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek