In English

Pedestrian Microsimulation. A comparative study between the software programs Vissim and Viswalk

CECILIA FRIIS ; LINA SVENSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013-58, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-10-21. Den ändrades senast 2013-10-21

CPL ID: 185439

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek