In English

The Effects of the Investment Support Scheme on the Dynamics of the Swedish Photovoltaic Sector

Linus Palmblad
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Report - Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology; 2006:7, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: BIPV, functional analysis, innovation system



Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2016-09-27

CPL ID: 18539

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek