In English

Development of the control system for an electric vehicle

Minas Roukas
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX050/2013, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-10-18. Den ändrades senast 2013-10-18

CPL ID: 185381

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek