In English

Minska den icke värdeskapande tiden på byggarbetsplats

Sandra Wallgren Ekström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2013:066, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-10-16. Den ändrades senast 2013-10-21

CPL ID: 185301

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek