In English

Evaluation of ITS Traffic Safety Measures with Socio-Economic Factors Case Study: Wrong Way Driving.

FABIAN EBERL
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:26, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: ITS (Intelligent Transport Systems), cost benefit analysis, traffic safety, socio-economic costs, comparative before-after studyPublikationen registrerades 2013-10-15. Den ändrades senast 2013-10-15

CPL ID: 185277

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek