In English

Ledarskapets, gruppdynamikens och lönesystemets inverkan på ombyggnadsprojekt – en studie av besiktningsanmärkningar och deras orsaker

ALEXANDRA EBERHARDT
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:118, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Besiktningsanmärkning, premieackord, resultatlön och arbetsledningPublikationen registrerades 2013-10-14.

CPL ID: 185232

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek