In English

Visuell planering och 3D-visualisering i infrastrukturprojekt. Påverkan på kommunikation och informationsflöden.

CLARA SARS ; Sanna Tolmé
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:29, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Lean Production, Lean Construction, visuell planering, 3D-visualisering, BIM, kognitiv förståelse samt kommunikation.Publikationen registrerades 2013-10-14. Den ändrades senast 2013-10-14

CPL ID: 185226

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek