In English

Platschefens roll och arbetsbelastning. Problematiken kring bristen på platschefer och åtgärder för att underlätta rekrytering.

Amanda Otter ; Linda Ganehed
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:67, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Platschef, arbetsbelastning, arbetsbeskrivning, ekonomi, arbetsmiljö, ledarskap, ansvarPublikationen registrerades 2013-10-14. Den ändrades senast 2013-10-14

CPL ID: 185224

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek