In English

Grova borrade stålrörspålar för broar. Undersökning när tekniken kan vara lämplig.

Johan Sundman ; Joel Sandberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:38, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: stålrörspålar, bro, grundläggning, brostöd, geoteknik, pålningPublikationen registrerades 2013-10-14. Den ändrades senast 2013-10-14

CPL ID: 185222

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek