In English

Projektörens roll i totalentreprenader. Krav och förväntningar projektören ställs inför.

ÖRJAN INGVALDSSON ; MARTIN SVENSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:111, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: totalentreprenad, krav, entreprenör, projektering, projektör, kommunikation, riskPublikationen registrerades 2013-10-14. Den ändrades senast 2013-10-14

CPL ID: 185218

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek