In English

Brister i bygghandlingar. En intervjustudie av de brister i ritningar som påverkar den övergripande byggkvaliteten i produktionsskedet.

ANTON HULTQVIST ; DANIEL JANSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Diploma work - Department of Materials and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology; 2013:79, 2013. ; Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:79, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: bygghandlingar, produktionsprocess, brister, ritningar, arbetsmetodikPublikationen registrerades 2013-10-14. Den ändrades senast 2013-10-14

CPL ID: 185200

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek