In English

Säkerhetsplanering vid upprättandet av APD-planer. 4D-simulering i SketchUp av Växhusens APD-plan.

ALEXANDER STRAND ; EDVIN SVANTESSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:27, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: APD-plan, SketchUp, säkerhetsplanering, säkerhetsmedvetenhet, 4D-simulering, meningsskapande, säkerhetskultur, säkerhetsklimat.Publikationen registrerades 2013-10-14. Den ändrades senast 2013-10-14

CPL ID: 185198

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek