In English

Customer Knowledge Management in Global Software Projects

SEYEDALI VAEZITEHRANI
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för energi och miljö, Avdelningen för installationsteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:26, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Knowledge Management, Customer Knowledge Management, Global Software ProjectsPublikationen registrerades 2013-10-14. Den ändrades senast 2013-10-14

CPL ID: 185197

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek