In English

Lean Knowledge Reuse - Analysis of Knowledge Reuse Patterns in Product Development

Jonas Landahl
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-10-11. Den ändrades senast 2014-09-02

CPL ID: 185163

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek