In English

Quality management at BBAM

Bojan Baric ; Azarakhsh Mirfacihi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2013:076, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-10-10. Den ändrades senast 2013-10-10

CPL ID: 185060

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek