In English

FE analyses of horizontal deformations due to excavation processes in deep layers of soft Gothenburg clay. - The importance of fabric anisotropy and small strain stiffness in the modeling of realistic soil behavior.

SIMON DAWD ; RASMUS TRYGG
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Unloading, Clay, Excavation, Horizontal deformations, Inclinometer readings, Lärjeholm, Gothenburg, Plaxis 2D, HS Small, S-CLAY1, Anisotropy, Small-strain stiffness, Compression index, Swelling indexPublikationen registrerades 2013-10-09. Den ändrades senast 2013-10-09

CPL ID: 184995

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek