In English

Multiobjective topology optimization: Tracing of Pareto-optimal structures with respect to volume, compliance and fundamental eigenvalue

Alexander Sehlström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2013:18, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-10-09. Den ändrades senast 2013-10-09

CPL ID: 184950

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek