In English

Joint European Investments in Defence Research and Technology - An Evaluation of the European Defence Agency’s Joint Investment Programme on Force Protection

Johan Granberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 61 s. Licentiate thesis, report - Department of Technology of Management and Economics, Chalmers University of Technology, ISSN 1654-9732; E 2013:111, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-10-08. Den ändrades senast 2013-10-08

CPL ID: 184892

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek