In English

Technical and environmental evaluation of common insulation building materials

Hållbarhet av isolerande byggnadsmaterial

Elsa Wald
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:101, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

In the thesis different evaluation methods were studied to find an appropriate way of evaluating building insulation materials from both an environmental perspective and a technical perspective. The focus was on the environmental part where an inventory study was made of the materials and a study of the energy consumption of the materials was made. In the end a grading tool was constructed to weight technical and environmental criteria for the materials.

Nyckelord: Insulation building material, Foamglas, Cellular glass, Rock wool, Glass wool, EPS, Cellulose insulation,Publikationen registrerades 2013-10-04.

CPL ID: 184749

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek