In English

Lateral stability of pile groups. Old timber piles in clay deposit.

ERIK SKANSEBO ; YORDAN VENEV
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:77, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Pile group, lateral capacity, clay, Winkler, Finite element method, AbaqusPublikationen registrerades 2013-10-04. Den ändrades senast 2013-10-04

CPL ID: 184706

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek