In English

Alternative foundation techniques in urban environment. A study of European piling techniques and methods for retaining structures.

THOMAS BORG ; ERIK ULVÅS
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Applied physics report - [Department of Applied Physics, Chalmers University of Technology and University of Göteborg], ISSN 99-1571159-x; 2012:91, 2013. ; Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:91, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Negative impacts on the urban environment, foundation methods, piling, retaining structures, PANTURAPublikationen registrerades 2013-10-04. Den ändrades senast 2013-10-04

CPL ID: 184674

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek