In English

Probabilistic Approach to Slope Stability. Assessing Safety, Impact from Underlying Structures and Clay. Properties in Pre Constructed Areas.

DAVID EKSTRAND ; PER NYLANDER
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:53, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Anisotropic shear strength, Factor of safety, Normal distribution, Probabilistic model, Slope stability, SLOPE/W, Soft clay, Stabilising, effects from wooden piles, TK Geo 11, Traffic loads, Water levelsPublikationen registrerades 2013-10-04. Den ändrades senast 2013-10-04

CPL ID: 184671

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek