In English

Ground Settling Due To Groundwater Drawdown. Integrated probabilistic model for soil, groundwater and settlement.

ELYAS HASHEMI
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Ground water Drawdown, settlement, uncertainty analysis, Probabilistic analysis, Sensitivity analysis.Publikationen registrerades 2013-10-04. Den ändrades senast 2013-10-04

CPL ID: 184665

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek