In English

Preventing Icicle Formation on a Rock Cut. Feasibility study; Kongsberg, Norway

ARNAR THOR STEFANSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:47, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-10-03. Den ändrades senast 2013-10-03

CPL ID: 184617

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek