In English

Pedestrians in microscopic traffic simulation. Comparison between software Viswalk and Legion for Aimsun.

STINA ALEXANDERSSON ; EMMI JOHANSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:31, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: pedestrians, pedestrian simulation, microscopic traffic simulation, simulation software, Viswalk, Legion for Aimsun, SWOT analysisPublikationen registrerades 2013-10-03. Den ändrades senast 2013-10-03

CPL ID: 184582

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek