In English

Does one fracture dominate the borehole transmissivity? Investigation of fracture transmissivity in a crystalline rock mass.

Víðir Einarsson ; Anna Höglund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:64, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Borehole sections, fractures, hydraulic tests, largest fracture, transmissivity, transmissivity distribution.Publikationen registrerades 2013-10-03. Den ändrades senast 2013-10-03

CPL ID: 184581

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek