In English

Soil displacement due to installation of lime-cement columns. - An investigation of methods to estimate horizontal displacements.

PER KLASSON ; TOBIAS KRISTENSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:107, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: lime-cement column, LC-column, soil displacement, shallow strain path method, planar wall, SSPM, PLAXIS, inclinometer, Rehnman’s method, BanaVäg I VästPublikationen registrerades 2013-10-03. Den ändrades senast 2013-10-03

CPL ID: 184576

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek