In English

Modelling of an Excavation in Sensitive. Soil with Strain Rate Dependency.

JOSEFIN PERSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Applied physics report - [Department of Applied Physics, Chalmers University of Technology and University of Göteborg], ISSN 99-1571159-x; 2013:42, 2013. ; Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:42, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Anisotropy, Creep, Creep-SCLAY1S, Destructuration, Excavation,Publikationen registrerades 2013-10-02. Den ändrades senast 2013-10-02

CPL ID: 184554

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek