In English

Implementation of road operation maintenance aspects in the planning and design phase

Christine Bianchi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Building design papers, ISSN 1652-1641; 2013:33, 2013. ; Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:33, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Road operation maintenance, planning and design phase, implementation, aesthetic, life cycle cost analysis, checklistPublikationen registrerades 2013-10-02. Den ändrades senast 2013-10-02

CPL ID: 184549

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek