In English

Bicycle Priority Street - The Missing Link in the Safe and Sustainable Infrastructure

HELENA DENVALL ; SOFIE JOHANSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:66, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Bicycle Priority Street, shared space, bicycle infrastructure, traffic safety, bicycle street, cykelfartsgataPublikationen registrerades 2013-10-02. Den ändrades senast 2013-10-02

CPL ID: 184547

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek