In English

Towards optimization of a high speed train bogie primary suspension

Adrián Herrero
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2013:63, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-10-02. Den ändrades senast 2013-10-02

CPL ID: 184445

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek