In English

Konceptuell design av bro längs nya riksväg 40 - -Utredning och fördimensionering av bro över Karlnäs industriområde

Martin Andersson ; Johan Forsgran ; Linda Sandberg ; Thomas Andersson ; Per Petersson ; Erik Åsheden
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2013-10-01.

CPL ID: 184399

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek