In English

The benefits of Post Weld Treatment for cost efficient and sustainable bridge design

Andrea Mosiello ; Konstantinos Kostakakis
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: High Strength Steel, Post Weld Treatment, Steel bridges, Highway,Railway, LCA, LCCPublikationen registrerades 2013-10-01. Den ändrades senast 2013-10-01

CPL ID: 184393

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek