In English

Shear Distribution in Reinforced Concrete Bridge Deck Slabs - Non-linear Finite Element Analysis with Shell Elements

Alicja Kupryciuk ; Subi Georgiev
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Reinforced concrete, shear force, punching shear, non-linear finite element analysis, distribution, bridge, slab, deck, fluctuation.Publikationen registrerades 2013-10-01. Den ändrades senast 2013-10-01

CPL ID: 184390

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek