In English

Innovativa produktkoncept för datoranvändning i hemmet - flexibla möbellösningar för arbete, förvaring, laddning och kommunikation

Innovative product concepts for home computer use - flexible furniture solutions for work, storage, charging and communication

Sara Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-03-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 18436

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek