In English

Assisted docking of an electrically steered bus

Robert Kull
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX048/2013, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-09-30. Den ändrades senast 2013-09-30

CPL ID: 184273

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek