In English

Model predictive control of a Quanser 3DOF helicopter

Markus Ruf
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX046/2013, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-09-30. Den ändrades senast 2014-07-17

CPL ID: 184267

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek