In English

Rethinking waste - a study of the concept and handling of waste and wastespaces through the case of Pruitt-Igoe

Åsa Berggren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-09-27. Den ändrades senast 2013-09-27

CPL ID: 184163

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek